Sırt Fıtığı (Torakal disk hernisi)

Sırt Ağrısı
7 Ağustos 2014
Bel Ağrısı
7 Ağustos 2014
Sırt Fıtığı (Torakal disk hernisi)
En sık belirtisi sırt ağrısı olan torakal disk hernisi, servikal ve lomber bölgeye göre daha seyrektir.
Bunun sebebleri arasında torakal bölgenin daha az hareketli, daha stabil bir bölge olması ve kaburgaların omurgaya gelen yükü taşımaya belli bir oranda yardımcı olması olabilir.
Klinik bulgu veren hastaların oranı tüm disk hernilerinin %1 i kadardır.

Torakal disk hernileri alt torakal bölgede görülür. T11-T12 mesafesinde kostaların sternum ile eklemi olmadığından hareket potansiyeli daha fazladır. Bu sebeple bu mesafede disk hernisi görülme sıklığı daha fazladır.