Omurilik Tümörleri

Vertebroplasti ve Kifoplasti
7 Ağustos 2014
Gergin Omurilik Sendromu
7 Ağustos 2014

Omurilik Tümörleri

Omurilik tümörlerinde, teknolojik ilerlemeye paralel olarak tanı olanaklarının artması ve cerrahi tekniklerin özellikle mikrocerrahi yöntemlerinin gelişimiyle tedavi başarısının oranları artmıştır.
Omurilik tümörlerinin toplumda görülme sıklığı 2-10/100,000 oranları arasında değişmektedir. Omurilik tümörlerini yerleşim yerine göre sınıflandırmak, tanı ve tedavide kolaylık sağlamaktadır. Bu nedenle sınıflandırmada duramater (omurilik zarının dış katmanı) ilişkisi dikkate alınmaktadır . Omurilik tümörleri buna göre ekstradural, intradural extramedüller ve intramedüller olarak gruplandırılır. Tüm omurilik tümörlerinin %55‘ini ekstradural, %40‘nı intradural ekstramedüller, %5’ini intradural intramedüller yerleşimli tümörler oluşturmaktadır .
Ekstradural tümörlerin büyük bölümünü metastatik tümörler, geri kalanını ise primer omurilik tümörleri oluşturur.Ekstrameduller omurilik tümörlerinin büyük bölümününü nörofibroma ve menengioma oluşturur. İntramedüller omurilik tümörlerinin %90’ınını epandimom, astrositom ve hemanjioblastom oluşturur .
Omurilik tümörü belirtileri nelerdir?
Omurga ve omurilik tümörleri boyun, sırt ve bel bölgesinde yerleşim yerine göre bulgu verirler. En sık rastlanan bulgu ağrıdır ve genelde sırt ağrısı şeklinde başlayabilir.Bu ağrılar özellikle dinlenmekle geçmez ve geceleri daha fazladır. Tümör boyun bölgesinde ve tümöre bağlı bası varsa, hem kollarda hem de bacaklarda güç kayıpları, uyuşma hissi görülebilir. Sırt ve bel bölgesinde tümör varsa sadece bacaklarda güçsüzlük,uyuşma, yürüyememe gibi bulgular görülebilir.Omurilik ve omurga tümörlerinde mesane ve barsak sistemi kontrolü de bozulabilir. İdrar kaçırma, dışkı kontrolünü sağlayamama, cinsel fonksiyon kaybı ortaya çıkabilir. Bazı tümörlerde basının derecesine bağlı olarak güçsüzlük bir iki gün içerisinde çok hızlı ilerleyebildiği gibi bazen de güçsüzlük çok yavaş ilerleyebilir.
Omurilik tümörü tanısı nasıl konulur?
Omurilik tümörleri çoğunlukla iyi huylu tümörlerden oluşmaktadır. Nörolojik muayene yapıldıktan sonra radyolojik görüntüleme yöntemleri tanıda esastır. Muayene sonuçlarına göre omuriliğin ve omurganın hangi seviyesinden şüpheleniliyorsa buraya yönelik radyolojik tetkikler yapılır. Direk grafiler, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, anjiografi, kemik sintigrafisi tanıda kullanılan yöntemlerdir. Özellikle bilinen bir kanser hikayesi olan hastaların omurgaları üzerinde ağrı olması, kol ve bacaklarında güçsüzlük gelişmesi durumunda omurga tümörü yönünden mutlaka tetkik edilmesi gerekmektedir
Omurilik tümörlerinde risk faktörleri nelerdir?
Diğer tümörlerin çoğunda olduğu gibi omurilik tümörlerinin de tam olarak nedeni bilinmemektedir. Genetik faktörler, bazı kimyasal ajanlar, radyasyon , virüsler bu tümörlerin oluşumunda risk faktörleridir. Özellikle başka organlardan yayılan kanserlerin omurgayı tutma ihtimali yüksektir.
Omurilik tümörlerinde tedavi yöntemleri nelerdir?
Omurilik ve omurga tümörlerinde tanıya yönelik gerekli işlemler tamamlandıktan sonra tümörün yeri ve muhtemel tipi tespit edilir ,uygun tedavi seçenekleri belirlenir. Tümörün yeri ve tipine göre cerrahi girişim, radyoterapi, kemoterapi, immunoterapi gibi tedavi yöntemleri tek veya bir arada kullanılabilir.
Cerrahi tedavi
Omurilik ve omurga tümörlerinin çoğunda cerrahi tedavi esastır. Son yıllarda görüntüleme teknolojisindeki gelişmeler ile bu tümörlerin tanısının kolaylaşması ve özellikle cerrahide mikroskobun kullanılmasıyla tedavide yüz güldürücü sonuçlar alınmaktadır.Mikrocerrahi tekniklerle, omurilik zarı içerisindeki iyi huylu tümörler bütün olarak kolayca çıkarılmaktadır. Omuriliğin içerisindeki tümörler eğer yaygın değilse yine mikrocerrahi yöntemlerle çıkarılabilir. Omurilik zarı dışındaki tümörlerin çoğu metastatik tümörlerdir ve bunlar omurgada kırıklara yol açabilirler. Ciddi derecede kuvvetsizlik ve ağrılara neden olabilir. Özellikle omurga tutulumu olan kanserli hastalarda, cerrahi girişimin amacı tümörü tamamen çıkarmaktan ziyade hastanın konforlu yaşamını sürdürmesini sağlamaktır. Bu hastalarda omurilikteki baskıyı kaldırdıktan sonra omurgayı destekleyici çeşitli implantlar takılmakta ve hastanın rahat yaşamasına olanak sağlanmaktadır.
Radyoterapi
Omurilik ve omurga tümörlerinin hemen hemen hepsi radyasyona duyarlıdır.Bu nedenle cerrahi girişim öncesi ve sonrası dönemde bu tümörlere radyoterapi verilmektedir.Özellikle tanısı konulan ve patolojik tiplenmesi yapılan tümörlerde ameliyat sonrası erken dönemde radyoterapi yapılabilmektedir.
Kemoterapi
Bu yöntem diğer tedavi yöntemlerine destek olarak , tümöre yönelik kimyasal maddeler verilerek tümörün küçültülmesi esasına dayanır.