Cerrahi Tedavi

Kötü Huylu Beyin Tümörleri
7 Ağustos 2014
Multipl Skleroz
7 Ağustos 2014

Cerrahi Tedavi

Beyin Cerrahisi, Nöroradyoloji, Nöroanestezi, Nöropatoloji, Onkoloji bilim dallarının ortak çalışmasını gerektirir. Cerrahi teknik ve anestezi-yoğun bakımdaki gelişmeler pek çok beyin tümörü için cerrahiyi ilk seçenek olarak öne çıkarmaktadır.
İyi huylu (Benign) tümörlerde cerrahi ile tam ve etkili tedavi sağlama olanağı vardır.
Kötü huylu (malign) tümörlerde ise cerrahi tedavi için sıklıkla yeterli değildir ek tedavilere; ışın tedavisi(Radyoterapi)ve/veya ilaç (kemoterapi) tedavisi gerekir. Cerrahi sonrası tedaviye nasıl devam edileceğine karar vermede patolojik tanı önemlidir . Patoloji sonucuna göre ek tedaviye nasıl devam edileceği kesinleşir.